Blumira Application

Drift

Mätetal

  1. Blumira Website Percent Uptime
    Läs in...
  2. Blumira API Percent Uptime
    Läs in...

Senaste historik

100% drifttid
Inga händelser på ungefär en månad!
Scheduled Maintenance - Tuesday, August 29 from 8:00 - 9:00 AM EDT
Blumira Application / Blumira Website