Historik

100% drifttid
Inga händelser på 3 månader!
Avbrott
Blumira Application / Blumira API
Avbrott
Blumira Application / Blumira API
Avbrott
Blumira Application / Blumira API
Avbrott
Blumira Application / Blumira API
Inga händelser på 3 månader!
Avbrott
Blumira Application / Blumira API
Cloudflare outage interrupted login to Blumira Application
Blumira Application / Blumira Website
Avbrott
Blumira Application / Blumira API
Avbrott
Blumira Application / Blumira API
Avbrott
Blumira Application / Blumira API
Avbrott
Blumira Application / Blumira API
Avbrott
Blumira Application / Blumira API
Inga händelser på 18 dagar!
Ingestion Delays
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 26 dagar!
Ingestion Delays
Blumira Application / Blumira API
Inga händelser på 5 månader!
Blumira Authentication Degraded via Auth0 Outage
Blumira Application / Blumira Website